Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhận bằng phụ lục văn bằng tốt nghiệp

Chào các Anh/Chị SV thân mến!
Anh/Chị SV tốt nghiệp tháng 9/2022, tháng 4/2022, tháng 6/2022, tháng 1/2022  vui lòng liên hệ Khoa để nhận phụ lục văn bằng tốt nghiệp. 
Thời gian nhận bằng: Từ thứ 2 - thứ 6 ( sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h00 đến 16h00).

Địa điểm: Văn phòng Khoa, C006
Thân mến.