Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

  1. Hội đồng: bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 8/4/2023.

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài LVThS

1

202802003

Ngô Danh Nhân

Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ Bond film và vật liệu Prepreg đến hình thái cấu trúc giữa các lớp liên kết, tính chất trong bo mạch in

 

  1. Hội đồng: bảo vệ lúc 10h00 ngày 8/4/2023

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài LVThS

1

202802004

Nguyễn Hồng Nhung

Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá vật liệu kháng khuẩn đa chức năng trên cơ sở graphene oxide