Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

Hội đồng 1: HV Hồ Gia Thiên Thanh

Thời gian: 8h00, thứ 7 ngày 11/2/23.

Địa điểm : Hội đồng 1, Phòng B106, cơ sở Tân Phong, quận 7 

Tên đề tài LVThS: Nghiên cứu tạo màng sợi nano sinh học chứa diosmin, diosmetin và đánh giá khả năng kháng viêm.


Hội đồng 2: HV Huỳnh Phạm Quốc Duy

Thời gian: 10h00, thứ 7 ngày 11/2/23.

Địa điểm : Hội đồng 2, Phòng B106, cơ sở Tân Phong, quận 7 

Tên đề tài LVThS: Tổng hợp điều khiển kích thước nano vàng hình sao và nghiên cứu phát triển cảm biến quang học đối với iodobenzene