Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 5.2023 (chỉ dành cho csv khoa khoa học ứng dụng)

Thân chào các Anh/Chị Cựu sinh viên

Căn cứ theo kế hoạch lễ tốt nghiệp tháng 5 năm học 2022-2023, nay Khoa Khoa học ứng dụng thông báo đến các Anh/Chị Cựu sinh viên đăng ký thời gian dự lễ tốt nghiệp.

Thời gian: Ngày 18/5/2023 (thứ Năm) (Thời gian tham dự lễ chính thức, Khoa sẽ thông báo đến các Anh/Chị đăng ký dự lễ qua email)

Địa điểm: Hội trường 2A

Đối tượng đăng ký dự lễ: Anh/Chị cựu sinh viên Khoa Khoa học ứng dụng

Link đăng ký: https://forms.gle/ezHPU1Wf88tCD3MC8

Thời gian đăng ký: hết ngày 03.5.2023

Lưu ý: Sau khi Anh/Chị Cựu sinh viên đăng ký dự lễ, Khoa sẽ gửi các hướng dẫn khi tham dự, đăng ký áo tốt nghiệp, thời gian tổng duyệt, hướng dẫn qui trình thực hiện... Do đó các Anh/Chị Cựu sinh viên check mail thường xuyên sau khi đăng ký.

Trân trọng.