Nhảy đến nội dung
x

Buổi trao đổi hợp tác với Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amines, Pháp

Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với các chuyên gia từ các Trường đại học quốc tế trên thế giới. Khoa Khoa học ứng dụng đã trao đổi với các Giáo sư Khoa Sinh học, Trường Picardie Jules Verne, Amiens, Pháp về việc triển khai các hợp tác giữa hai bên.

Thời  gian và địa điểm:
-    Thời gian: 09h00 – 17h00 ngày 14/4/2023
-    Địa điểm: Phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Khách mời: 
-    GS. Nathalie Jullian-Pawlicki: Trưởng Khoa Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amiens, Pháp
-    GS. Michèle Boitel-Conti: Giáo sư Khoa Sinh học, Trường đại học Picardie Jules Vern, Amiens, Pháp
Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên tham dự và trao đổi với 02 Giáo sư ạ (có 1 GS là Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Picardie).