Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/v đăng ký thời gian dự lễ tốt nghiệp.

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2022-2023, nay Khoa Khoa học ứng dụng thông báo đến các Anh/Chị cựu sinh viên đăng ký thời gian dự lễ tốt nghiệp:

Thời gian: Cả ngày 28/10/2022 và cả ngày 03/11/2022 (Thời gian chính thức của từng Khoa, Khoa sẽ thông báo đến Anh/Chị đăng ký dự lễ qua email).

Địa điểm: Hội trường 2A

Đối tượng đăng ký dự lễ: Cựu sinh viên Khoa Khoa học ứng dụng đã tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 trở về trước

Link đăng ký: https://forms.gle/h2EAVA3N5AfsCynR7

Thời gian đăng ký: trước 21h00 ngày 13.10.2022

Lưu ý:

Sau khi Anh/Chị cựu sinh viên đăng ký xong, Khoa Khoa học ứng dụng sẽ gửi các hướng dẫn khi tham dự, đăng ký áo tốt nghiệp, thời gian tổng duyệt, hướng dẫn qui trình thực hiện... do đó các Anh/Chị check mail thường xuyên sau khi đăng ký.