Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên  các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước.

Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên  các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước.

Đợt 1: dành cho khóa 25ĐH (nhập học năm 2021), Thời gian: 13h00 giờ ngày 20/04 đến  13h00 giờ ngày 22/04.

Đợt 2: dành cho khóa 24ĐH (nhập học năm 2020), Thời gian: 09h00 giờ ngày 21/04 đến  09h00 giờ ngày 23/04.

Đợt 3: dành cho khóa 23ĐH (nhập học năm 2019), Thời gian: 13h00 giờ ngày 25/04 đến  13h00 giờ ngày 27/04.

Đợt 4: SV tiêu chuẩn, chất lượng cao các khóa tuyển sinh từ năm 2018 trở về trước và sinh viên đại học bằng tiếng Anh từ khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở về trước đăng ký từ 09h ngày 26/4 – 09h ngày 28/4/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Thẻ