Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo về việc mở bổ sung đợt đăng ký môn học chính thức cho sinh viên trong HK1/2022-2023

Chào các bạn,
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chưa đăng ký bất kỳ môn học nào trong HK1/2022-2023 hoặc có nguyện vọng đăng ký thêm một số môn học mà sinh viên chưa đăng ký ở các đợt trước đây (theo thông báo đã ban hành). Nay phòng Đại học thông báo đợt đăng ký bổ sung cuối cùng cho sinh viên như sau:
- Sinh viên sẽ đăng ký trực tuyến trong cổng thông tin sinh viên từ 09h ngày 13/6 đến 09h ngày 15/6/2022.
Lưu ý: sau đợt đăng ký này, nhà trường sẽ không giải quyết cho sinh viên đăng ký bổ sung trễ hạn nếu không theo dõi thông báo.
Trân trọng.