Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Ngày hội báo cáo và triển lãm khoa học của Học sinh, Sinh viên về Khoa học Ứng dụng năm 2022

Nghiên cứu khoa học đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục. Đối với học sinh và sinh viên, NCKH không chỉ giúp các bạn phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước
làm chủ khoa học công nghệ mà còn giúp cho các bạn trau dồi thêm kỹ năng, trình độ và năng lực chuyên môn để phục vụ cho công việc sau này.

Nhận thấy được tầm quan trọng của NCKH, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức "Ngày hội báo cáo và triển lãm khoa học của Học sinh, Sinh viên về Khoa học Ứng dụng năm 2022" nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu đối với từng học sinh, sinh viên.

Chủ đề ngày hội báo cáo và triển lãm khoa học: Các nghiên cứu về khoa học ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Hóa học.

Đối tượng: Học sinh các trường THPT và Sinh viên các Trường Đại Học.

Thời gian đăng ký, nộp Abstract và Poster: 15/08/2022 – 10/09/2022

Link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB1L7_8GeDYDfAkWlRytzueShJd_aHviP2K4nl2MOnJSHFkw/viewform

Contact information: Dr. Nguyen Ngoc Tuan. Email: nguyenngoctuan@tdtu.edu.vn