Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 12/11/2022

Địa điểm: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

Họ và tên học viên: Phạm Trung Đức

Tên đề tài LVThS: "Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Silico-alumino-phosphate đa mao quản với hoạt tính và độ bền hoạt tính cao ứng dụng gia tăng sản lượng olefin nhẹ từ quá trình chuyển hóa methanol"

 

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 10h00 ngày 12/11/2022

Địa điểm: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

MSHV: 202802007

Họ và tên học viên: Võ Thị Trinh

Tên đề tài LVThS: "Nghiên cứu thành phần hóa học của cây chưn bầu ba lá (Combretum trifoliatum Vent.)"