Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021

Theo kế hoạch dự kiến, lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ tốt nghiệp chưa thể thực hiện được theo thời gian như trên.

Nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào thời điểm phù hợp khi dịch bệnh đã được kiểm soát và sẽ thông báo cụ thể đến các anh chị sinh viên.

Đến nay, việc chuẩn bị bằng tốt nghiệp đã hoàn tất. Anh, chị sinh viên có nhu cầu nhận bằng trước có thể liên hệ với văn phòng khoa để làm thủ tục nhận bằng từ ngày 10/5/2021.