Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (Đợt 1 - tháng 06/2021)

Để chuẩn bị cho đợt tuyển sinh đợt tuyển sinh tháng 06/2021. Khoa KHUD gửi đến Qúy Anh/chị thông tin tuyển sinh trình độ sau đại học:

+ Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si;

Kính chúc Qúy Anh/Chị nhiều sức khỏe.

Trân trọng.