Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý quá hạn đào tạo HK1/20-21

Chào các bạn SV thân mến!

Cô gửi các bạn file kết quả xử lý quá hạn đào tạo HK1/20-21.

Lưu ý:

- Những trường hợp được cứu xét ,thời gian cứu xét cụ thể ghi trong file. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ tiến hành xóa tên và sẽ không được thông báo .

Các bạn cố gắng luyện và thi Tiếng Anh tốt nhé.

Thân mến,