Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

  Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 21/3/2021

Stt MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài LVThS
1 186002002 Ngô Quốc Cường Nghiên cứu tổng hợp dendrimer polyamidoamine với lõi nanosilica định hướng ứng dụng mang thuốc chống ung thư
2 186002007 Nguyễn Thị Xuân Nghiên cứu tổng hợp [poly(N-iso propylacrylamide)-S-S]n -polyamidoamine dendrimer ứng dụng kiểm soát phóng thích thuốc
  Hội đồng: bảo vệ ngày 27/3/2021 (bắt đầu lúc 8h00)
1 186002006 Trương Mộng Quỳnh Tổng hợp alpha-calcium sulfate hemihydrate bằng phương pháp microwave
2 186002004 Võ Hoàng Khiêm Tổng hợp than sinh học có nguồn gốc từ lục bình nghiên cứu ứng dụng làm vật liệu xử lý nước thải
3 186002001 Lê Quốc Cường Ứng dụng kỹ thuật điện hoá hiện đại trong xử lý nước thải công nghiệp nhiễm kim loại nặng
4 196002002 Nguyễn Hoàng Phúc Nghiên cứu sàng lọc ảo khả năng chống ung thư của một số dẫn xuất benzimidazole