Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v nhắn nhở thời gian đóng học phí lớp vét

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa nhắc nhở các bạn mốc thời gian đóng học phí lớp vét, cụ thể: 3/2 - 7/2/2020 tại Phòng Tài chính A007.

Đề nghị: SV đóng học phí đúng thời gian qui định.

Khoa gửi đính kèm DSSV đóng tiền lớp vét.

Thân mến