Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/v kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

  • Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần 
  • Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 29/09/2020 đến 17h00 ngày 03/10/2020

Thông tin chi tiết xin xem tại đây