Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo Vv cấp bằng và Tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2020

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thông báo về việc cấp bằng và dự kiến sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp vào tháng 11/2020 theo thông báo số 1575/TĐT-TB ngày 10/9/2020.

Tuy nhiên, do chưa kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo nên Nhà trường chưa thực hiện cấp bằng trong tháng 11/2020.

Nay, Nhà trường thông báo:

-         Hoãn lại việc tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 11/2020 như dự kiến theo thông báo 1575/TĐT-TB ngày 10/9/2020.

-         Ngay sau khi Trường có chức danh lãnh đạo để ký văn bằng theo qui định, Nhà trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp. Thông tin và thời gian cụ thể Nhà trường sẽ thông báo lên website của các Khoa/ Phòng, Sau Đại học.

-         Bên cạnh giấy chứng nhận tốt nghiệp đã được cấp, Nhà trường tiếp tục cấp bảng điểm tốt nghiệp cho người học tốt nghiệp tháng 9/2020. Trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, nếu Anh/chị học viên, sinh viên gặp khó khăn và vướng mắc, Nhà trường luôn đồng hành hỗ trợ giải quyết.

Nhà trường trân trọng cảm ơn tất cả người học tốt nghiệp tháng 9/2020 đã chia sẻ những khó khăn của Trường, trân trọng cảm ơn Qúy doanh nghiệp/Qúy cơ quan đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học tốt nghiệp tháng 9/2020 của Trường trong thời gian qua.

Nhà Trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của Qúy đơn vị trong thời gian sắp tới và cập nhật thông tin cấp bằng tốt nghiệp ngay sau khi được phép ký, cấp văn bằng theo qui định.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo đến tất cả Anh/Chị học viên, sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 và tất cả học viên, sinh viên đã tốt nghiệp năm 2020 được biết.

Trân trọng./.