Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 1 - tháng 09/2020

Chào các bạn SV thân mến!
Do đợt tốt nghiệp tháng 09/2020 sẽ in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho tất cả sinh viên tốt nghiệp. 
Vì vậy, SV được xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 9/2020 vui lòng đến Khoa KHUD, phòng C006 để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.