Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK2/2019-2020

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn DSSV bị xử lý học vụ HK2/19-20, SV vui lòng xem chi tiết tại: https://stdportal.tdtu.edu.vn/taikhoan/dangnhap?ReturnUrl=https%3a%2f%2fstdportal.tdtu.edu.vn%3a443%2f
Đề nghị: 
- SV liên hệ về Khoa làm đơn xin cứu xét nếu có nhu cầu tiếp tục học tại Trường.
- Trường hợp SV nghỉ luôn thì cũng vui lòng liên hệ về Khoa để được hướng dẫn làm đơn xin thôi học.
- Thời gian phản hồi: Từ nay đến hết 17h00 ngày 20/10/2020. Sau thời gian trên, nếu SV không liên hệ xem như đồng ý với quyết định buộc thôi học của Nhà Trường.
Thân mến.