Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập cho SV được gia hạn đào tạo và môn không còn trong CTĐT đợt TN tháng 04/2021 (LỚP VÉT)

Chào các bạn SV thân mến!
Khoa gửi đến các bạn:
- Kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn không còn mở trong chương trình đào tạo (file)
- Tình hình nợ môn các sinh viên (khóa TS 2014 trở về trước). Lưu ý: nếu tình hình nợ môn có sai sót vui lòng phản hồi lại Phòng Đại học kiểm tra. (flie)
- Mẫu đơn xin đăng ký lớp vét (file)
Lưu ý: 
- Thời gian nộp đơn đăng ký lớp vét về Khoa từ nay đến hết 17h00 ngày 24/12/2020. 
- Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào đăng ký trễ hạn.
- Hiện tại Nhà Trường đã có thông báo sẽ học online đến hết ngày 13/12/2020, vậy nên, sinh viên làm đơn theo mẫu, ký tên, scan đơn và gửi qua email cho Cô Thu Ba: lythithuba@tdtu.edu.vn đến hết thời gian trên. 
- Những trường hợp làm đơn mà ghi mã môn không đúng của CTĐT của khóa mình đã học, hoặc các môn vẫn còn mở theo CTĐT (môn tương đương/thay thê) thì được xem là không hợp lệ.
Đề nghị: SV thực hiện đúng qui định.
Thân mến.