Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo và cảnh báo quá hạn đào tạo từ khóa tuyển sinh 2013 (khóa 17) trở về trước

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn " Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo (xóa tên)" và "Danh sách sinh viên cảnh báo quá hạn" từ khóa tuyển sinh 2013 (khóa 17) trở về trước (vui lòng xem file đính kèm)

Tất cả sinh viên có tên trong 2 danh sách trên vui lòng liên hệ về Khoa để làm đơn cứu xét, cụ thể:

1. Thời gian: Từ ngày 22/10/2020 - 4/11/2020, từ thứ 2 - thứ 6, trong giờ hành chính.

Sau thời gian trên, nếu SV không phản hồi về Khoa xem như đồng ý buộc thôi học theo qui định Nhà Trường.

2. Địa điểm nộp đơn: Văn phòng Khoa C006

3. Sinh viên làm đơn theo mẫu đính kèm.

Thân mến.