Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên đủ điều kiện vét tháng 12.2019

Chào các bạn Sinh viên thân mến!
Khoa gửi cho các bạn DSSV đủ điều kiện vét, file đính kèm.
Đề nghị các bạn có tên trong danh sách theo dõi kế hoạch tổ chức lớp cho sinh viên quá hạn đào tạo, môn không có tương đương/thay thế ( vét) để thực hiện đúng thời gian qui định.
Thời gian đóng học phí dự kiến  03/02 – 07/02/2020 theo kế hoạch lớp ôn tập.  
Thân mến