Nhảy đến nội dung
x

Thông tin học bổng tại Đại học Quốc gia Pukyong (Pknu) - Hàn Quốc

Giáo sư Kim Sang Bong, Trưởng phòng Sau đại học của Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc (tại Thành phố Pusan, Hàn Quốc:  PKNU) sẽ cấp 3 học bổng cho sinh viên đại học Tôn Đức Thắng sang học thạc sỹ ở PKNU. 
Thông tin như sau:

1) Học bổng để chi trả sinh hoạt phí và phí ký túc xá:

- 1 sinh viên Ngành Applied acoustics: học bổng 800.000 Won/tháng (khoảng 800 USD/tháng).

- 2 sinh viên ngành nào Kỹ thuật Hoá và Công nghệ sinh học: học bổng do 1 công ty HQ ở Việt Nam phối hợp với PKNU tặng riêng cho sinh viên TDTU; mỗi SV 500 USD/tháng.

Với giá sinh hoạt tại Pusan thì học bổng này đủ để chi trả tiền sinh hoạt + phí KTX.

2) Học phí:

Học phí được tài trợ 50%. Thông thường là giáo sư hướng dẫn có thể tài trợ thêm (từ 25% đến 50% còn lại). Khối ngành kinh tế có thể được GS tài trợ thêm khoảng 25%; ngành kỹ thuật có thể được tài trợ hết phần còn lại. 
Trong trường hợp không nhận được tài trợ từ GS hướng dẫn,  học viên phải đóng 50% phần học phí còn lại; tương đương khoảng 37 triệu/học kỳ và trong vòng 3 học kỳ.

3) Thời gian học: bắt đầu từ tháng 8 năm 2019.

Hạn cuối gửi thông tin ứng viên về cho khoa trước ngày 10/05/2019.  Theo địa chỉ email khud@tdtu.edu.vn hoặc nguyenkhanhlinh@tdtu.edu.vn. Subject ghi rỗ là Thư ứng tuyển học bổng trường Pukyong PKNU