Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/v Về việc gia hạn nhận đơn xin đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học HK1/2019-2020

Chào các bạn SV thân mến!

Phòng Sau đại học gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1)   trong HK1/2019-2020.

Hạn cuối nhận đơn đăng ký: 24/08/2019.

Thân mến