Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v mở các học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) Đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Sau đại học mở các học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) Đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1.

Thời gian đăng ký: ngày 07/10/2019 đến hết 09/10/2019

Sinh viên có thể nộp đơn đăng ký  học bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) trực tiếp tại phòng Sau đại học.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.