Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v kê hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo (VÉT)

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn Kê hoạch Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo (VÉT) ( chi tiết file đính kèm: kế hoạch-mẫu đơn).
Lưu ý: 
Thời gian sinh viên làm đơn nộp về Khoa : 30/5 -6/6/2019.
Sinh viên viết đơn theo mẫu đính kèm ( khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trễ hạn ngoại lệ).
Thân mến