Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc ngưng TSNN đợt 1B dành cho những SV có đăng ký môn học trong HK2/18-19

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa  gửi các bạn tổng hợp danh sách ĐK Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 1B có ĐKMH ở HK2/18-19 và Lịch học các môn học mà SV đã đăng ký trong HK2/18-19 (File đính kèm).
 
Theo quy định hiện nay, việc TSNN phải tối thiểu 2 tháng toàn thời gian. Vì vậy, Khoa  KHUD  ngưng TSNN của những SV này do đã đăng ký môn học ở HK2 dẫn đến Không đảm bảo thời gian TSNN.
Lưu ý: Những SV nào đã đăng ký TSNN đợt 1B và có đăng ký môn học trong HK218-19 ( các môn học vào cuối tuần) thì lên văn phòng C006 nộp đơn xin xem xét thực hiện cả hai.
 
Thời gian phản hồi:  trước 17h00 ngày 13/01/2019 .
Khoa không giải quyết các trường hợp trễ hạn.
 
Thân mến