Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Chọn thời khóa biểu (tại đây);
 • Thời gian nộp đơn đăng ký: Từ 11/03/2019 đến ngày 14/04/2019 tại Phòng Sau đại học (Phòng A305);
 • Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (tại đây);
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí: 460.000đ/tín chỉ
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính vào ngày 15-21/04/2019;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học: giảm 25% học phí.

Chi tiết xin xem tại đây