Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2):
 • Học phần chuyên ngành: 
  • Xem thời khóa biểu (tại đây);
  • Thời gian nhận đơn đăng ký: từ ngày 20/09/2019 đến ngày 26/09/2019;
  • Sinh viên phải tích lũy được 100 tín chỉ ở chương trình đại học;
  • Sinh viên được phép đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành;
  • Nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (đơn phải có chữ ký của Khoa và có bảng điểm đính kèm) (biểu mẫu số 4);
  • Sinh viên chỉ đăng ký những học phần chưa bắt đầu trong HK1/2019-2020.
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 460.000đ/tín chỉ;
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính khi có email thông báo;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựạ vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

Chi tiết xin xem tại đây