Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 1 HK2/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần (xem hướng dẫn tại đây).
 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2):
  • Thời khóa biểu: các buổi tối trong tuần, thứ 7 và chủ nhật;
  • Thời gian đăng ký:
   • Đợt 1: từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019;
   • Đợt 2: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/11/2019;
  • Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống thông tin học viên; (xem hướng dẫn tại đây);
  • Sinh viên không đăng ký trên hệ thống thông tin viên được có thể liên hệ phòng Sau đại học để đăng ký trực tiếp.

Chi tiết xin xem tại đây