Nhảy đến nội dung
x

Thông báo phản hồi danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức

Chào các bạn SV thân mến!

Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2019, căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp, nay Khoa KHUD gửi đến các bạn danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Đề nghị: SV phản hồi danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (về tín chỉ, nợ môn...). Quý Khoa xem chi tiết theo địa chỉ: https://undergrad.tdtu.edu.vn/tot-nghiep/2019/danh-sach-sinh-vien-duoc-de-nghi-cong-nhan-tot-nghiep-thang-042019-dot-chinh-thuc

Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 23/03/2019. Trân trọng.