Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mời tham gia buổi hướng dẫn khởi nghiệp

Vào lúc  8:30, Thứ 5, 28/3/2019, tại phòng B308

Khoa Điện có tổ chức buổi buổi training về Startup dành cho SV TDTU, Khoa có lời mời các bạn sinh viên Khoa mình cùng tham gia, trong buổi này có nói một số vấn đề liên quan đến các bạn trong việc học và việc làm tương lai sau này như: Một số mô hình có thể kết hợp bên Điện tử như Nông nghiệp thông minh có sự điều khiển tự động các thông số hoặc giám sát bằng camera.... Chính vì sự trang bị bổ sung về kiến thức các bạn nên tham gia buổi hướng dẫn này.

link đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13R5BilHxdGMdGN6gsHcaY2oaOvZ9ypUnL9B0G_c0zoA/edit?usp=sharing