Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 1/2020

Khoa KHUD thân gửi các anh/chị kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020.

Chi tiết xin xem tại đây

Thân mến.