Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo đăng ký nội dung tiếng Anh theo định hướng thi chứng chỉ quốc tế

Nhằm cải thiện tình hình học tiếng Anh và định hướng thi chứng chỉ quốc tế (CCQT) phù hợp cho sinh viên, Phòng Đại học (PDH) phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ Sáng tạo (TDT CLC) thông báo đến sinh viên việc đăng ký học tiếng Anh theo đinh hướng thi chứng chỉ quốc tế.

 Thông tin chi tiết xin xem tại đây