Nhảy đến nội dung
x

Phản hồi Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019

Chào các bạn sv thân mến!
Khoa gửi các bạn Phản hồi Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019
Đề nghị SV phản hồi các thông tin (về tín chỉ, nợ môn...)
Lưu ý:
+ Sinh viên nếu có thắc mắc về danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp, sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Nộp đơn trực tuyến, gửi yêu cầu Xem xét kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 10-15/01/2019.
   + Sinh viên có ghi chú tình hình nợ môn là "Thông tin văn bằng" vui lòng liên hệ phòng Công tác học sinh - sinh viên (A0003) để được hỗ trợ. 

Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 15/01/2019.