Nhảy đến nội dung
x

Ngày hội việc làm năm 2019 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Giới thiệu chương trình


- Cơ hội tìm kiếm nguồn nhân lực với hơn 25.000 sinh viên từ 40 ngành đào tạo đại học và 15 ngành cao đẳng

- Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà trường và xã hội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu Xã hội.

- Sinh viên được tiếp cận vê thị trường việc làm, góc nhìn của doanh nghiệp, tiếp cận quy trình tuyển dụng, từ đó có định hướng, chuẩn bị cần thiết về các kỹ năng trước khi tham gia vào thị trường lao động trong nước và quốc tế

Thời gian tổ chức: 07:30 đến 16:30, ngày 29 tháng 11 năm 2019 (thứ sáu)

Địa điểm: TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.