Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý đơn xin vét của SV trong HK2.18-19

Chào các bạn SV thân mến!
Khoa gửi các bạn file Kết quả xử lý đơn xin vét của SV trong HK2.18-19 .
Lưu ý:
A. Một số môn sau Khoa mở trong HKDT2/18-19 . Đề nghị SV đăng ký học trả nợ ( không được vét), cụ thể:
- Đồ án quá trình và thiết bị công nghệ (607007)
- Qúa trình và thiết bị truyền nhiệt (607014)
- Tin học trong CNHH (607019)
- Đồ án công nghệ hóa học ( vô cơ) (604008)
SV đăng nhập vào hệ thống đăng ký từ ngày 9h00 ngày 18/1 - 9h00 ngày 20/1/2019

B. Một số môn sau Khoa đang làm đề xuất mở lớp sĩ số ít trong HK2 /18-19 cho SV;
- Sinh học phân tử protein (603076)
- Thí nghiệm sinh học phân tử protein (603077)
- Xu hướng mới trong CNSH (603069)
- Tiến hóa đa dạng sinh học ( 603051)
- Hóa học và hóa lý polymer ( 605002)
- Hóa mỹ phẩm và kỹ thuật sản xuất mỹ phẩm (604033)
- Phương pháp sinh học và sinh tin học ( 603049)

C. Các môn sau SV đăng ký trong đợt vét sau:
- Sinh học phân tử ứng dụng trong khoa học (603080)
- Công nghệ lên men (603104) : SV đăng ký học môn tương đương/thay thế
- Nghiên cứu, thiết kế và phát triển thuốc (608005)

Thân mến