Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch mở lớp ôn tập cho SV được gia hạn đào tạo và môn không còn trong CTĐT

Khoa gửi các bạn kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn không còn mở trong chương trình đào tạo.
Lưu ý: Để tào điều kiện cho sinh viên nên Khoa KHUD sẽ nhận đơn xin đăng ký môn học của sinh viên bắt đầu từ ngày 22/11/2019 - 20/12/2019. Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào trễ hạn.
Trân trọng.