Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch Cảnh báo, xử lý quá hạn đào tạo, Nghỉ học tạm thời quá thời hạn quy định

Chào các bạn Sinh viên thân mến, đã có Kế hoạch cảnh báo, xử lý quá hạn đào tạo, Nghỉ học tạm thời quá thời hạn quy định.

Đề nghị: SV xem file đính kèm và thực hiện đúng mốc thời gian qui định.