Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Quá hạn đào tạo, nghỉ học quá thời hạn quy định

Chào các Anh/Chị sinh viên thân mến!

Khoa Khoa học ứng dụng gửi đến Anh/Chị sinh viên:

- Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo

- DSSV quá hạn đào tạo do nghỉ học tạm thời quá thời gian qui định.

Đề nghị:

Tất cả các Anh/Chị sinh viên có tên trong sinh sách phản hồi về Khoa từ ngày 21/10 - 26/10/2019. Sau thời gian trên, nếu Anh/Chị SV không phản hồi xem như đồng ý xóa tên.