Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Chính thức. Kết quả trả lời đơn đăng ký lớp vét của SV ( đợt tháng 5.2019)

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn kết quả trả lời đơn đăng ký lớp vét đợt tháng 5.2019 ( chi tiết xem tại văn phòng Khoa C006).

Lưu ý: Những trường hợp SV được tham dự vét thì vui lòng đọc kỹ kế hoạch và thực hiện đúng các mốc thời gian qui định. Mọi trường hợp trễ nãi sẽ không được giải quyết.

Thân mến.