Nhảy đến nội dung
x

Biểu tượng đăng ký bồi dưỡng sau đại học.

Phòng Sau đại học đã xây dựng hệ thống đăng ký ghi danh học chương trình 4+1 dành cho sinh viên và cũng đã có 01 biểu tượng đăng ký bồi dưỡng sau đại học.
Cách ghi danh như sau: 
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên;
Bước 2: Chọn vào biểu tượng sau để thực hiện ghi danh:

logosaudaihoc.png