Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO V/v Nộp học phí tiếng Anh của sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy – Chất lượng cao khóa 2016 trở về trước – đợt 2

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo tiếng Anh của sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy – Chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước được Ban giám hiệu phê duyệt. Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian thu học phí tiếng Anh đợt 2 của học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:
1. Đối tượng thực hiện: các bạn sinh viên có đăng ký học tiếng Anh đợt 2 của học kỳ 2/17-18.
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 15/05/2018 đến 18/05/2018
3. Mức học phí: các bạn sinh viên đăng nhập vào “Cổng thông tin sinh viên” chọn mục “Học phí – Chi phí” chọn “Học kỳ 2 năm 2017-2018” để kiểm tra dữ liệu học phí của mình.
4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

    TL.HIỆU TRƯỞNG
    TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH