Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa thông báo nhắc nhở các bạn SV thời gian  nộp đơn mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo

từ nay 28/12/2018 đến hết 7/1/2018 tại Khoa Quản lý môn học.

Lưu ý: Đối với các môn Anh văn (trừ môn Anh văn cuối thi chứng chỉ đầu ra) SV đăng ký tại khoa Quản lý SV.

Đề nghị: SV thực hiện đúng theo qui định. Tất cả các trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết.

Chúc các bạn sức khỏe.