Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn...

Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo
và các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo 

(Trích kế hoạch số 156/KH-PĐH, ngày 11/5/2018)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2018, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo (CTĐT) hiện hành, như sau:

STT Thời gian Nội dung
1 28/5/2018 Các Khoa thông báo cho SV về Kế hoạch đăng ký các môn học thuộc các lớp trả nợ này. SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này
2 29/5-08/6/2018 SV đăng ký môn học trực tiếp tại văn phòng Khoa Quản lý môn học.
3 09/7 – 13/7/2018 -Sinh viên đóng học phí tại Phòng tài chính.
-Kết thúc đợt học phí, Phòng tài chính chuyển danh sách đóng học phí về các Khoa, phòng Đại học.
4 23/7 – 10/8/2018 Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt.
5 06/8 - 09/8/2018 Phòng Đại học xếp lịch thi và công bố lịch thi
6 20/8 – 24/8/2018 P.KT&KĐCL tổ chức thi.
7 27/8 - 07/9/2018 Công bố điểm cho SV.