Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc sinh viên khóa 22 các lớp tiêu chuẩn (tuyển sinh 2018) chưa đăng ký được môn học trong HK2/2018-2019

"Phòng đại học thông báo về việc sinh viên khóa 22 các lớp tiêu chuẩn (tuyển sinh 2018) chưa đăng ký được môn học trong HK2/2018-2019 như sau:
- Sinh viên thuộc đối tượng trên đã xây dựng kế hoạch học tập nhưng chưa đăng ký môn học thành công trong đợt đăng ký từ ngày 26/11 đến ngày 29/11/2018. Phòng đại học sẽ mở thêm đợt cho sinh viên đăng ký bổ sung.

Thời gian chi tiết sinh viên xem thông báo trên hệ thống thông tin sinh viên.

Nếu sinh viên trong quá trình đăng ký môn học có vấn đề cần giải đáp, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Tư vấn & hỗ trợ (E0001) hoặc số điện thoại 028-22477215 hoặc 0909670911 (trong giờ hành chính).