Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về học bổng do Chulabhorn Graduate Institute liên kết với ASEAN Foundation tài trợ

Thông báo học bổng dành cho bậc thạc sĩ một số ngành khoa học và công nghệ do Chulabhorn Graduate Institute (Thái Lan) liên kết với ASEAN Foundation tài trợ.

Nội dung thông báo học bổng, mẫu đăng ký và các văn bản liên quan vui lòng xem file đính kèm.