Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí đợt 2 học kỳ 2/2018-2019 dành cho các trường hợp sinh viên nợ học phí có đăng ký môn học trong học kỳ

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2018-2019 đã được Ban giám hiệu phê duyệt;
Căn cứ theo quy trình đăng ký môn học và thu học phí của năm học 2018-2019 đã được phê duyệt;
Nay Phòng Tài chính thông báo nộp học phí học kỳ 2/2018-2019 – đợt 2
1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các bạn sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học có đăng ký học trong HK2/2018-2019 nhận được thông báo này
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 02/01/2019 đến 03/01/2019
3. Hình thức nộp học phí:  Sinh viên nộp học phí tại Phòng Tài chính (Phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7 
Thời gian nộp:
•    Buổi sáng: Từ 07H30 đến 11H30
•    Buổi chiều: Từ 13H00 đến 17H00
4. Tra cứu mức học phí phải nộp: các bạn sinh viên đăng nhập vào "Cổng thông tin sinh viên" chọn mục "Học phí" chọn “Học kỳ 2 năm học 2018-2019” để biết mức học phí tạm thu.
Ghi chú: 
- Đề nghị các bạn sinh viên nộp học phí đúng thời gian và địa điểm như trong thông báo, Nhà Trường sẽ không giải quyết cho trường hợp nộp trễ hạn
- Sinh viên không hoàn tất học phí theo quy định, sẽ không có tên trong danh sách học.