Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mở thêm đợt đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2018-2019

Phòng đại học đồng ý cứu xét cho các bạn sinh viên (các lớp tiêu chuẩn, lớp chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước) chưa đăng ký môn học trong HK1/2018-2019 đăng ký bổ sung từ 10h ngày 5/6 đến 17h ngày 7/6/2018. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đăng ký môn học, mọi vấn đề trễ hạn sẽ không được giải quyết.