Nhảy đến nội dung
x

Thông báo cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2018"

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, ĐHQG TPHCM thông báo về cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2018".

Thông tin chi tiết về cuộc thi :https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

Các lĩnh vực đăng ký: thương mại điện tử; kinh tế chia sẻ; Edutech; Fintech; Trí thông minh nhân tạo (AI); IoT; Big Data; Du lịch; Dịch vụ; nông nghiệp; Sức khỏe; Các dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội.